Chicken Katsu Sando

Chicken Katsu Sando

Panko breaded chicken thigh, tonkatsu sauce and karashi mustard.

Share with friends

Ingredients

食材

Chicken katsu, white bread, katsu sauce, mustard, tonkatsu sauce